Op het gebied van milieu voldoet de wasstraat van Carwash Leek aan alle eisen.

Zonnepanelen

Sinds kort pronken er 240 zonnepanelen op ons dak. Die doen goed hun werk, want nagenoeg de hele wasstraat draait nu op zonne-energie. De ver­wach­te op­brengst per jaar is 60.000 kwh. Ter ver­ge­lij­king: een wo­ning ver­bruikt ge­mid­deld 3500 kwh. De panelen zijn geleverd en geplaatst door Postma Installatieservice Duurzame Aansluitingen.

Verantwoorde afvoer van schadelijke stoffen

Bij het wassen van een auto komen vele schadelijke stoffen vrij die in het milieu terecht kunnen komen. Dit zijn stoffen zoals slib, olie, zware metalen en asbest. Per auto komt er zo'n 150 ml (koffiebeker) van deze stoffen vrij. In onze wasstraat worden deze stoffen opgevangen, gefilterd en via gecertificeerde bedrijven afgevoerd en verwerkt.